Pháp lý dự án chung cư Hateco Apollo Xuân Phương


Lưu ý: Nên xem bằng máy tính để chất lương được tốt nhất

Quyết định giao đất

Quyết đinh chủ trương chủ đầu tư

Giấy phép xây dựng phần hầm Hateco Apollo

Giấy phép xây dựng phần thân Hateco Apollo

Giấy phép kinh doanh Hateco Apollo

Cam kết cấp bảo lãnh cho khách hàng

Hợp đồng cấp bảo lãnh

Chấp nhận đăng ký hợp đồng mẫu Hateco Apollo

Biên bản nghiệm thu cọc đại trà CT1A và CT1B

Thông báo đủ điều kiện bán hàng tòa CT1B

Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

Tải bảng giá dự án

Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc

Tin liên quan